Ljubljana, 29. september 2017 - External link opens in new tab or windowAdriatic Clean City poslovni forum, ki je potekal 27. in 28. septembra v Ljubljani, je bil namenjen združevanju mest in podjetj za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo. Dogodku so prisostvovali številni strokovnjaki iz Slovenije, Jadranske regije in drugih držav, ki so se osredotočali na razvoj novih, krožnih poslovnih modelov.


S predstavitvijo utekočinjenega zemeljskega plina (UZP oz. en. LNG) je podjtje Butan plin predstavilo možnosti tega goriva na področju transporta in njegov prispevek k čistejšim alternativnim pogonskim rešitvam za tovorni promet. Direktor programa UZP oziroma SiLNG pri družbi Butan plin, gospod Mitja Štoka, je zbranim v okviru ene izmed sekcij predstavil energent in pridobitev prve stacionarne polnilne postaje za UZP v Sloveniji.


External link opens in new tab or windowProgram Adriatic Clean City Forum

External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window