Družba Butan plin v okviru evropskega projekta Connecting Europe Facility (CEF)  vzpostavlja mrežo polnilnih mest na utekočinjen zemeljski plin (UZP). 


V Sežani se konec januarja, natančneje 29.1., obeta otvoritev prve SiLNG stacionarne črpalke za utekočinjen zemeljski plin (UZP). UZP kot pogonsko gorivo je sodobna alternativa za tovorna vozila na dolge razdalje. Zaradi številnih okoljskih prednosti njegovo uporabo spodbuja tudi evropska politika v okviru programa Connecting Europe Facility (CEF), katerega del je tudi projekt družbe Butan plin – SiLNG. Cilj projekta je vzpostavitev sistema potrebne infrastrukture polnilnic na UZP v Sloveniji in na Hrvaškem.

Prva stacionarna UZP polnilnica za tovorna vozila v Sloveniji bo tako zasedala strateški geo-prometni položaju, saj se nahaja v Sežani, ob sečišču dveh pomembnih transportnih koridorjev, tj. Jadransko-Baltskega (sever-jug) in Mediteranskega (od Španije od Ukrajine). Črpalka je pomemben korak za razvoj UZP za tovorni promet v Sloveniji in na Hrvaškem, kar pozdravlja tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki bo pospremila uradno otvoritev.


UZP SODOBNA ALTERNATIVA ZA TOVORNI PROMET 
Utekočinjen zemeljski plin (UZP) prinaša številne prednosti, med drugimi nižjo porabo in ceno goriva za porabnike, manj hrupa in manj škodljivih izpustov v okolje. UZP kot pogonsko gorivo tako predstavlja edino pravo alternativo dizlu in ponuja izjemne priložnosti za cestni tovorni promet. Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z manjšo odvisnostjo od uvožene nafte, ki se najpogosteje uporablja v prometnem sektorju, je poleg okoljskih učinkov, eden izmed ključnih razlogov za spodbujanje uporabe UZP v tovornem prometu.

EVROPA SPODBUJA MREŽO UZP POLNILNIH MEST 
Uradne otvoritve prve stacionarne UZP črpalke v Sloveniji, ki bo zaživela že konec tega meseca, se bo udeležila evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki projekt pozdravlja. UZP kot pogonsko gorivo predstavlja dobro rešitev za težki tovorni promet, ki je eden ključnih onesnaževalcev okolja, seveda pa bodo poleg evropskih spodbud za vzpostavitev infrastrukture potrebne tudi ustrezne nacionalne politike, ki bodo prevoznike vzpodbujale k uporabi tega vira.

S PROJEKTOM SiLNG DO POTREBNE INFRASTRUKTURE TUDI PRI NAS 
 Pomanjkanje ustrezne infrastrukture oziroma polnilnic je osrednji razlog, ki ovira trenutni razvoj evropskega UZP trga.  Študija in pilotni ukrepi v okviru projekta SiLNG, ki ga izvaja družba Butan plin, bodo namenjeni uporabi alternativnih goriv in tovrstne infrastrukture na ozemlju IX. Sredozemskega koridorja osrednjega omrežja, na cestnem odseku Trist/Koper-Ljubljana-Budimpešta in Ljubljana/Reka-Zagreb-Budimpešta, saj je namen UZP ter tovrstnih polnilnic dostopnost za končne uporabnike v Sloveniji in na Hrvaškem.