Tudi v Sloveniji nove alternative za cestni tovorni promet


Evropska komisarka za promet Violeta Bulc ter minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta v Sežani pozdravila pomembno pridobitev za regijo – odprtje prve stacionarne črpalke za utekočinjen zemeljski plin (UZP) v Sloveniji.

Družba Butan plin v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope oziroma programa Connecting Europe Facility (CEF) vzpostavlja mrežo polnilnih mest na utekočinjen zemeljski plin (UZP) za tovorna vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Danes so v Sežani, na novo postavljeni črpalki SiLNG, kakor se imenuje projekt v Sloveniji, z UZP napolnili prvo tovorno vozilo. Sledita še postaji v Ljubljani in hrvaški Reki.

Infrastruktura na voljo, potrebne spodbude za uporabnike

Prvo vozilo v lasti podjetja Autamarocchi je napolnila evropska komisarka za promet Violeta Bulc in ob tem pozdravila pridobitev za regijo: »V Sloveniji se vzpostavlja mreža polnilnih mest za tovornjake na utekočinjen zemeljski plin (UZP) sofinancirana s strani EU. UZP kot pogonsko gorivo, omogoča za okolje prijaznejši promet, še posebej za cestni tovorni promet, ki predstavlja 25.9% emisij toplogrednih plinov v cestnem prometu. Potrebna infrastruktura in dostopnejši alternativni viri energije bodo omogočali, da naredimo korak naprej pri razogljičenju naše logistične mreže.«


Celoten projekt vreden 3 milijone evrov je polovično sofinanciran s strani Evropske unije. Družba Butan plin, ki bo realizirala projekt postavitve potrebne infrastrukture za razvoj UZP v Sloveniji in na Hrvaškem, poudarja pomen ustreznega razvoja nacionalnih politik, ki bodo spodbudile prevoznike v regiji k uporabi te sodobne, okolju prijaznejše alternative v cestnem tovornem prometu. Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin, je ob tem povedal: »Veseli smo nove pridobitve za državo in regijo, saj lahko trajno prispeva k realizaciji nekaterih zastavljenih okoljskih ciljev in strateškim usmeritvam Evropske unije na tem področju. Infrastruktura bo dobila svoj namen, ko se bodo realizirale tudi potrebne nacionalne spodbude v prid uporabe tega pogonskega goriva. Za nakup vlačilcev na UZP so se že odločili prvi slovenski prevozniki in želimo si, da se jih bo, ob nekaterih spremembah na nacionalni ravni, za tako potezo odločilo še več.«


Slovenija podpira čistejšo alternativo med pogonskimi gorivi za tovorni promet

Poleg nekaterih domačih in tujih prevoznikov, predstavnikov Obrtne zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, nekaterih vplivnih hrvaških predstavnikov, se je slavnostne otvoritve udeležil tudi minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, ki je ob postavitvi sodobne črpalke na UZP povedal: »Prehod v nizkoogljično družbo bo še posebej velik izziv v prometu. Hkrati pa tudi spodbuda za znanstveno raziskovalno sfero in gospodarstvo, da poiščeta rešitve na tem področju, pri čemer jima bo pomagala tudi država. Naš skupni cilj mora biti, da postanemo ena vodilnih držav na področju rešitev za zeleni promet. Gre predvsem za rešitve pri uvajanju tehnologij gorivnih celic in vseh vrstah plina ter na področju elektro mobilnosti.«


V tujini že več kot 4.000 vozil na UZP

Poleg tega, da prinaša UZP okoljsko čistejšo pogonsko alternativo za cestni tovorni promet, manj hrupa, nižjo porabo in ceno goriva, je pomembna prednost tudi velik domet, saj lahko ta vozila z enim polnjenjem premagajo do 1.500 kilometrov. Cene goriva se razlikujejo med državami. Kot primer dobre prakse lahko izpostavimo Nizozemsko, kjer so znižali trošarine za plin in jih dvignili pri dizlu, da bi tako spodbudili prevozne družbe k pozitivnim spremembam. V mednarodnem podjetju Autamarocchi, katerega flota zavzema več kot 750 tovornih vozil, že imajo 20 tovornjakov na UZP, v kratkem jih bodo pridobili še 20. Domet teh vozil je izjemen, v Italiji, kjer imajo sedež podjetja, je plin v tovornem cestnem prometu deležen velikih spodbud in se nad uporabo navdušuje tudi Roberto Vidoni, direktor tega podjetja za Slovenijo in Hrvaško. V Sloveniji bodo že spomladi na cestah trije tovornjaki prevoznika Klemen transport, ki prav tako verjame v prihodnost te sodobne alternative med pogonskimi gorivi.