Do leta 2025 utekočinjen zemeljski plin (UZP oz. en. LNG) tudi v Sloveniji oproščen plačila trošarin.


Junija 2021 je bila sprejeta novela zakona o trošarinah, ki med drugim odslej določa, da so lastniki vozil na UZP ter zemeljski plin vsaj do konca leta 2025 oproščeni plačila trošarin.


 

Zemeljski plin – tako stisnjen zemeljski plin kot utekočinjeni zemeljski plin se na podlagi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta prepoznana kot najboljša alternativa v cestnem tovornem prometu.

12. oktobra 2017 je Vlada RS sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju in 6. junija 2019 Akcijski program za alternativna goriva v prometu uvršča med alternativna goriva v transportnem cestnem prometu. Nazadnje sprejeta novela zakona, ki ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije za obdobje vsaj do leta 2025 določa trošarine za zemeljski plin za pogon vozil v višini 0 evrov.


Na področju dajatev in davčne politike za zemeljski plin se zagotavlja nižja obdavčitev v primerjavi z drugimi gorivi fosilnega izvora, z namenom da bi se lahko cena energenta z vsemi davki in dajatvami oblikovala v višini, primerljivi s ceno energenta v sosednih državah ter bi Slovenija tako zagotavljala konkurenčno ponudbo energenta.


Upamo, da bo vlada čimprej uresničila tudi druge že dolgo napovedane ukrepe in sicer:
 - spodbude za nakup cestnih tovornih vozil na UZP,
-  ukinitev cestnin za tovornjake na UZP,
- in ukinitev preostalih dajatev (Eko taksa, Prispevek za energetsko učinkovitost in Prispevek za SPTE in OVE).