V Talinu je 21. in 22. septembra potekala konferenca za prometno povezovanje Evrope oz. »Connecting Europe«, katere se je udeležila tudi družba Butan plin, kot izvajalka programa SiLNG – za vzpostavitev polnilnih mest na UZP za tovorni promet v Sloveniji in na Hrvaškem.

 

Namen konference je bil opredeliti cilje, politike, usmeritve,  kakor tudi finančne  rešitve za naložbe v sektor prometa v EU po letu 2020. Ob tem so se zvrstile številne predstavitve in srečanja predstavnikov organizacij in podjetij, ki izvajajo različne projekte na nacionalni ravni, s skupnimi cilji po bolj povezani Evropi in okoljsko sprejemljivejših prometnih rešitvah. Predstavili smo tudi investicijo v izgradnjo polnilnih postaj na UZP za tovorni promet v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jo v okviru programa SiLNG izvaja družba Butan  plin.

 

Konferenca v Talinu je potekala pod okriljem Evropske komisije in Estonskega predsedovanja komisiji. Strateški okvir TEN-T (Trans-European Transport Network) in dolgoročni infrastrukturni načrti so ključni dejavniki za doseganje skupnih ciljev EU: gospodarsko rast ter konkurenčnost gospodarstva, nova delovna mesta, učinkovito delovanje enotnega trga EU, znižanje emisij, vzpodbujanje k pametni mobilnosti ter povezanost s tretjimi državami. Prav zato je cilj EU, da  do leta 2030 dokonča glavno prometno omrežje TEN-T in celovito omrežje do leta 2050.

Srečanja so ponovno posredovala pomembno sporočilo, da so potrebe po naložbah precejšnje in da bo uspeh prizadevanj v največji meri odvisen od zmožnosti prepoznavanja potreb, določanja prednostnih nalog in aktivacije vseh potrebnih deležnikov za doseganje pričakovanih rezultatov.