Connecting Europe Facility«(CEF) – TRANSPORT SECTOR


»SiLNGT Small Scale TRANSPORT«

Evropska politika spodbuja širitev maloprodajne mreže LNG, s čimer bi bila do leta 2030 zagotovljena vseevropska oskrba s tem gorivom, predvsem za prevoze na dolge razdalje. Vozila na zemeljski plin predstavljajo najhitrejšo in najbolj učinkovito pot za zmanjšanje škodljivih emisij, ki jih povzroča transport. V okviru programa »Connecting Europe Facility« (CEF) v družbi Butan plin vzpostavljamo sistem polnilnic na LNG v Sloveniji in na Hrvaškem.


Pomanjkanje ustrezne infrastrukture oziroma točilnih mest je namreč osrednji razlog, ki ovira trenutni razvoj evropskega LNG trga, zato je ključna dostopnost – širitev utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in črpalk – za končne uporabnike v Sloveniji in na Hrvaškem.


Izdelana študija in pilotni ukrepi bodo namenjeni uporabi alternativnih goriv in tovrstne infrastrukture na ozemlju IX. Sredozemskega koridorja osrednjega omrežja, na cestnem odseku Trist/Koper-Ljubljana-Budimpešta in Ljubljana/Reka-Zagreb-Budimpešta.