Uporaba LNG prinaša izjemne makro-ekonomske prihranke.

Aktualna evropska zakonodaja zahteva znižanje emisij toplogrednih plinov in to za 20 % do leta 2020 in 40 % v skladu z Direktivo 94/2014/EU o oblikovanju alternativnih goriv in potrebne infrastrukture. Države članice bodo tako morale razviti načrt (nacionalni okvir politike), da vzpostavijo mrežo črpalk za utekočinjen zemeljski plin v mestih, pristaniščih in ob vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T). Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z manjšo odvisnostjo od uvožene nafte, ki se uporablja v prometnem sektorju, je poleg diverzifikacije oskrbe, eden izmed ključnih razlogov za spodbujanje uporabe LNG v tovornem prometu.


LNG kot gorivo prihodnosti ima pomembno vlogo, ker:


  • je danes na razpolago več virov zemeljskega plina kot naftnih virov,
  • povečuje se sposobnost kapacitet utekočinjanja, s čimer se povečujejo dobave LNG tudi tam kjer ni plinovodov,
  • tehnologija motorjev LNG ima velik potencial za povečanje učinkovitosti,
  • vodilni proizvajalci trenutno delajo na razvoju novih tovornjakov, motorjev in optimiziranju porabe,
  • bistveno manjše emisije prašnih delcev, saj se pri izgorevanju v ozračje ne sproščajo žveplo, težke kovine in saje, nastaja pa tudi manj ogljikovega dioksida,
  • bistveno manjše obremenitve s hrupom.


Izpusti ogljikovega dioksida in drugih škodljivih snovi pri različnih gorivih